PALM

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA VE EKLİ RIZA METNİ

Son Güncelleme Tarihi: 06.04.2019

PALM ailesi (Palm Teknoloji İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi) olarak, Android ve iOS mobil uygulamamızı kullanan siz değerli kullanıcılarımızın kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ‘a uygun olarak işlenmesine büyük önem vermekteyiz. Bununla birlikte, bu verilerin toplanması, işlenmesi ve paylaşımı hususunda şeffaf olacağımızı ve verilerinizin güvenliğini azami şekilde sağlayacağımızı taahhüt ederiz. 

Bu itibarla, işbu aydınlatma metnini sizleri en iyi şekilde bilgilendirme maksadıyla huzurunuza sunarız.

Kullanıcıların tamamı, PALM çalışanları ve iş ortakları, tüm bağlı kuruluşlar ve reklam veren anlaşmalı kurumlar bu politikaya uymakla mükelleftir.

Bu metinde özetle aşağıda sıralanan soruların cevapları ayrıntılı şekilde izah edilecektir.

 1. Kişisel verilerinizi ne amaçla toplarız?
 2. Hangi verilerinizi toplarız?
 3. Veri Güvenliği Nasıl Sağlanır?
 4. Kişisel verilerinizi ne amaçla 3.kişilere aktarabiliriz?
 5. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre haklarınız nelerdir ve bu hakları nasıl kullanırsınız?
 6. Verileriniz nerede depolanır?
 7. Kişisel verilerinizi ne süreyle depolarız?

1.Kişisel Verilerinizi Ne Amaçla Topluyoruz? 

PALM ailesi olarak, veri sorumlusu sıfatıyla; kampanya ve fırsatlar hakkında tarafınızı bilgilendirmek, uygulama güncellemeleri ve sözleşme değişiklikleri hususunda tarafınızı bilgilendirmek; öneri, şikayet ve sorunlarınızı kayıt altına alabilmek, uygulama üzerinden tarafınıza vaat ettiğimiz hizmeti sunabilmek, acil durumlarda size yardımcı olabilmek, hizmetin özelleştirilmesi, tanıtım faaliyetleri kısacası verdiğimiz hizmetin gereği gibi ifasını sağlamak amacıyla kişisel verilerinizi toplar, işler ve gerektiğinde aktarırız. Kişisel verileriniz, kullanıcı başvurunuz ve hizmet talepleriniz sırasında, internet sitemiz ve mobil uygulamamız vasıtasıyla, otomatik yahut sair yöntemlerle Kanun’a uygun olarak ve bu hükümler çerçevesinde toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, PALM tarafından;

 • Üyelik kaydınızın alınması,
 • Hizmetin gereği gibi ifası için müşteri ile iletişimin sağlanması,
 • Yeni hizmetlerin tanıtılması,
 • Kullanıcıların tanınması ve hizmetin özelleştirilmesi,
 • Kullanıcıların memnuniyetinin ve şikayetlerinin belgelendirilebilir olması,
 • Hizmetin ifası ve sözleşme ve politika değişiklikleri hususunda gerekli bilgilendirmenin yapılması,
 • Araçlara bakım ve desteğin zamanında ve gereği gibi yapılması,
 • Ticari faaliyetlerin yürütülmesi, ticari iş ve stratejilerin belirlenmesi ve uygulanması, şirket içi raporlama ve iş geliştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • PALM ve PALM ile iş ilişkisi içinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temininin sağlanması ve bu kapsamda tarafınıza gerekli bilgilendirmelerin yapılması,
 • Yasal yükümlülüklerin ifasının sağlanması,
 • Veri kayıplarının önlenmesi,
 • PALM hizmet duyuruları ve tanıtım faaliyetleri amacıyla ticari elektronik ileti gönderilmesi,
 • Denetim, araştırma, pazarlama ve reklam hizmetlerinde kullanılmak,
 • Tarafınızın kullanıcı adı ve şifresini kullanarak giriş yaptığı mecralarda yer alan kişisel verileriniz, tercihleriniz, işlemleriniz ile gezinme süreniz ve detaylarını elde edilen diğer verilerle birlikte işleyebilmek,

gibi Kanunda belirtilen diğer amaçlar kapsamında işlenmektedir.

Kullanıcılar, bu Politika’ya konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal PALM’a bildireceklerini kabul ve taahhüt ederler. Aksi takdirde doğacak zararlardan PALM’nın herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır.

2.Hangi Kişisel Verileriniz Kayıt Altına Alınır?

 • Kimlik Bilgileri: Ad, soyad, doğum tarihi gibi kişisel verileriniz
 • İletişim Bilgileri: Telefon numaranız, e-posta adresiniz
 • Kullanıcı Bilgileri: Hizmeti aldığınız tarih ve saate ilişkin veriler, şikâyet kayıtlarınız, önerileriniz, geçmiş yolculuk bilgileriniz, başlangıç ve varış noktalarınız, sık kullandığınız rota, kullanım sırasında oluşan hatalar, ödemelere ilişkin bilgi ve durumlar, hizmetten yararlanma sıklığınız, hedefleme bilgileri gibi veriler
 • Lokasyon Bilgisi: Hizmetin ifası sırasında elde edeceğimiz GPS verisi gibi konumunuza ilişkin veriler
 • İşlem Güvenliği Bilgisi: Kimliği doğrulamak için ve hesaba erişimi sağlamak için kullanılan parola ve parola ipuçları, kullanıcı adı
 • Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi, Kullandığı PALM cihazının ve akıllı telefonun seri numarası ve modeli, ülke bilgisi
 • Çerezler aracılığıyla topladığımız veriler: PALM web sitesini ziyaret eden kişilerin; site kullanımları, deneyimleri ile site içerisindeki sayfa ve reklamlara dair tercihlerini tespit etmek için toplanan istatistiksel bilgiler

Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamız’ı inceleyiniz

 • Reşit olmayanlar hakkında: PALM Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca reşit olmayanlar Palm Kullanıcısı olamazlar. 18 yaşının altındaysanız lütfen PALM uygulamasını kullanmayın. 18 yaşın altında bir kişinin ebeveyni tarafından çocuğun verilerini PALM’a ilettiği tespit edilirse lütfen bu durumu derhal PALM’a bildirin. 18 yaşın altında bir kişinin verilerinin toplandığı tespit edilirse tarafımızca silinmesi için gerekli adımlar derhal atılacaktır.

KULLANICI’nın kart bilgileri PALM tarafından saklanmaz. Ödeme alt yapısı iyzico tarafından sağlanmaktadır. KULLANICI, kişisel bilgilerinin, hizmete ilişkin bilgilerin ve ödeme bilgilerinin iyzico’ya aktarılması ve iyzico tarafından kişisel verilerinin iyzico gizlilik politikasına göre işlenmesine izin verir ve saklanmasını bildiğini kabul ve taahhüt eder.

3.Veri Güvenliği Nasıl Sağlanır?

PALM, ilgili mevzuatta belirlenen veya bu Politika ile ifade edilen şartlarda, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini sağlamak için gerekli teknik güvenlik önlemlerini almayı, denetim ve kontrolleri sağlamayı taahhüt eder.

Kişisel verilere erişim kayıtları teknik imkanlar elverdiği ölçüde tutulur, bu kayıtlar düzenli olarak incelenir.

Kullanıcıların veri güvenliğini sağlamak için güncel ve gelişmiş teknolojiler kullanılmakta, olası teşebbüslere dair azami düzeyde önlemler alınmaktadır.

Kullanıcıların verileri Secure Socket Layer teknolojisi kullanılarak, kimlik doğrulama ve şifreleme gibi yöntemlerle korunmaktadır.

Ancak, PALM, mobil uygulama üzerinden başka uygulamalara ve 3.şahıslara link verilmesi halinde, uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Bununla birlikte, PALM, hiçbir bilişim sisteminin mutlak surette güvenli olmadığını hatırlatır, Kullanıcı’nın ihmalinden yahut 3.kişilerin eylemlerinden doğan neticelerden sorumlu olmadığını bildirir.

PALM, işlenen verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki yükümlülüklere uyar:

 • Kişisel verilerin korunmasına ilişkin konularda hukuka uygun ve dürüst davranma,
 • Kişisel verileri doğru, tam ve eksiksiz işleme,
 • Güncelliğini kaybeden kişisel verilerin güncellenmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapma,
 • Kişisel verilerin işlenmesinde herhangi bir hukuka aykırılık fark ettiğinde ilgili yöneticiyi bilgilendirme,
 • Kişisel verilere ilişkin kanuni hakların kullanılabilmesi için gerekli yönlendirmeleri yapma.

 Veri güvenliği hakkında herhangi bir soru için derhal PALM ile iletişime geçmelisiniz.  

 4. Kişisel Verilerinizi Ne Amaçla 3.Kişilere Aktarabiliriz? 

PALM, kural olarak kullanıcılar tarafından sağlanan veriler ile PALM uygulaması ve cihazı ile arka planda toplanan sair verileri üçüncü kişilerle direkt olarak paylaşmayacaktır.

PALM, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde Kullanıcılar’a ait verileri ayrıca rızalarını almaksızın işleyebilecek ve yurtiçindeki ve yurtdışındaki üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • PALM’nın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kullanıcılar tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Kullanıcılar’ın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, PALM’nın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Bununla birlikte,

Müşterilere ait kişisel veriler, PALM tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve süreçlerin yürütülmesi, PALM tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, PALM’nın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, PALM’nın ve PALM ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile mevzuat uyarınca belirlenen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışındaki; şirket yetkilileri, iş ortaklarımız ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.

Veri sahibi olarak Kanun ve işbu metinde belirtilen amaçlar sınırlı olmak kaydıyla bahsi geçen 3. Tarafların kişisel verilerinizi dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğinizi kabul ve beyan etmektesiniz.

5. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne göre haklarınız nelerdir ve bu hakları nasıl kullanırsınız?

Kullanıcı;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınsa sahiptir.

Bu hususta PALM Kullanıcı Sözleşmesi’nde muteber tebligat adresine yazılı olarak talepte bulunmanız gerekmektedir.

6. Verilerinizi Nerede Depolarız?

Bu Politika kapsamında toplanan veriler güvenliğinin sağlanması için Radore sunucularında depolanacaktır.

7. Kişisel Verilerini Ne Kadar Süreyle Saklarız?

PALM, hizmetin ifası kapsamında topladığı veriler, üyelik devamınca metinde açıklanan gereklilikler süresince, mevzuatta belirtilen zamanaşımı süreleri dikkate alınarak saklanır.

8.Politika’da Yapabileceğimiz Değişiklikler

PALM, tek taraflı olarak Politika’da değişiklik yapabilir. PALM’nın değişiklik yaptığı Politika hükümleri yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

PALM Kullanıcısı Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Metni

PALM Kullanıcı Sözleşmesi ve PALM Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine Dair Politika ve Aydınlatma Metni (“Politika”) çerçevesinde;

PALM elektrikli scooter kiralama ve kullanım ve mobil uygulama hizmetinden (“Hizmet”) yararlanmak, söz konusu hizmetin icrası, sürecin yönetilmesi, iyileştirilmesi, yükümlülüklerinin gereği gibi yerine getirilmesi, ihtiyaçların saptanması, kullanım sıklığı ve ihtiyaçları dikkate alınarak kişiselleştirilmesi, işin mahiyetinden kaynaklanan sorunların hızlı ve etkili şekilde giderilmesi için; Aydınlatma Metni’nde sıralanan mobil uygulama ve web sitesi vasıtasıyla toplanan kişisel verilerimin  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’a (“KVKK”) uyumlu şekilde toplanmasına, işlenmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, veri tabanında tutulmasına, saklanmasına, gerektiği takdirde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve iş ilişkimizin gereği olarak çözüm ortağımız olan yurtiçi ve yurtdışıdaki üçüncü kişilerle paylaşılmasına ilişkin gerekli aydınlatmanın şahsıma ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde yapıldığını, Politika’nın her bir sayfasını eksiksiz şekilde okuyup anladığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

KAPAT

×

Sepet