PALM KULLANICI SÖZLEŞMESİ

KULLANICI, PALM TARAFINDAN SUNULAN ÜRÜN VE HİZMETLERİ KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ KULLANICI SÖZLEŞMESİNİ OKUDUĞUNU, ELEKTRONİK OLARAK VERDİĞİ ONAY İLE SÖZLEŞMENİN TÜM HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİ BEYAN EDER.  PALM UYGULAMASININ VE ARAÇLARIN KULLANIMI İLE TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ BURADA GÖSTERİLEN HÜKÜM VE ŞARTLARA TABİDİR.

 İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında akdedilmiştir:

Şirket merkezi Ulus Mah. Öztopuz Cad. No:8/9 Beşiktaş İstanbul adresinde kayıtlı Palm Teknoloji İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi  (bundan böyle “PALM” olarak anılacaktır)

ve aşağıda beyan ettiği adreste yerleşik (bundan böyle kısaca “KULLANICI” olarak anılacaktır) arasında yapılmıştır.

(PALM ve KULLANICI’dan her biri ayrı ayrı Taraf ve her ikisi birlikte Taraflar olarak anılacaktır.)

(PALM aracı, kısa mesafeli ulaşımı daha kolay ve çevreye duyarlı hale getiren periyodik olarak şarj edilmesi gereken bir elektrikli scooter aracıdır.)

(PALM mobil uygulaması, elektrikli scooter kiralama uygulamasıdır.)

 1. Sözleşmenin Kapsamı:

İşbu sözleşmenin amacı; PALM mobil uygulamasının ve aracının kullanımına ilişkin hüküm ve şartların belirlenmesi ile Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.  PALM, Sözleşme kapsamında yer alan kullanıcı yükümlülükleri ve talimatlarını tek taraflı olarak değiştirme yetkisini haizdir.  Mobil uygulama üzerinden ilan olunan veya PALM tarafından uygun görülen iletişim araçlarıyla KULLANICI’ya yapılan değişiklik bildirimleri Taraflar bakımından bağlayıcıdır. 

 1. Sözleşmenin Onaylanması:

PALM mobil uygulamasına girilerek kişisel bilgiler doldurulduğunda KULLANICI olunur. KULLANICI, başvuru esnasında verdiği tüm bilgilerin eksiksiz, gerçeğe uygun ve güncel olduğunu beyan ve taahhüt eder.

Her PALM kullanıcısı, PALM mobil uygulamasını kullanmaya başlamak için işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni kabul eder.  KULLANICI tarafından PALM mobil uygulamasının kullanılmaya başlanmasıyla birlikte burada gösterilen tüm hükümler KULLANICI tarafından kabul edilmiş sayılır. 

 1. PALM ARAÇLARI HAKKINDA:

PALM araçları, Palm Teknoloji İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’nin özel mülkiyetindedir; KULLANICI’ nın veya üçüncü kişilerin borçları nedeniyle haczedilemez, alıkonulamaz veya üzerlerinde hapis hakkı kullanılamaz.

KULLANICI, PALM araçlarında başta araç takip sistemi olmak üzere coğrafi yer tanımlamasını sağlayan sistemler bulunduğunu bildiğini kabul eder.

 1. PALM Kullanıcı Sistemi:
 • Kiralama Şekli: KULLANICI, PALM mobil uygulaması üzerinden lokasyonuna en yakın araca erişebilmektedir. Kullanıma başlayabilmek için mobil uygulama üzerinden PALM aracı üzerinde bulunan barkodun okutulması gerekmektedir. Yolculuk tamamlandıktan sonra KULLANICI mobil uygulama üzerinden aracı kilitleyeceğini taahhüt eder. PALM, araçların müsait olması koşuluyla hizmet verebilir. Herhangi bir saat aralığında müsait aracın mevcudiyetini garanti etmez. KULLANICI, diğer kullanıcıların hizmetten yararlanabilmesi için aracı zamanında ve eksiksiz teslim edeceğini kabul ve taahhüt eder.
 • KULLANICI, PALM aracını bağlı olduğu üniversite kampüsü sınırlarında kullanıyorsa, kampüs kurallarına riayet etmekle, aracın kullanımın yasaklandığı ve tehlikeli olduğu bölgelerde aracı kullanmamakla sorumludur. Aksi takdirde doğacak her türlü zarardan tek başına sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Kullanım Süresi: Bir yolculuk için maksimum kiralama süresi 24 saattir. Kullanıcı, 24 saat içerisinde aracı kilitleyip yolculuğunu sonlandıracağını taahhüt eder.
 • 36 saati aşan yolculuklar: Kiralama anından itibaren 36 saat geçmiş, kullanıcının paket bakiyesi bitmiş, yeni bir paket satın almamış ve araç sistem üzerinden kilitlenmemişse, PALM tarafından araç çalıntı olarak kabul edilir. Bu durumda PALM, aracın tekrar kiralanamamasından doğan zararın tazminini talep edebileceği gibi, aracın çalıntı olarak kabul edilmesi nedeniyle cezai kovuşturma için yasal yollara başvuruda da bulunabilir.
 • Park Şekli: KULLANICI yolculuk tamamlandığında PALM aracını yürürlükteki trafik kurallarına uygun şekilde kamusal ve görünür bir alana park etmeyi kabul ve taahhüt eder. Aracın özel mülkiyet alanına, kilitli bir alana, kamusal olmayan herhangi bir alana yahut diğer kullanıcıların erişmesini engelleyecek herhangi bir alana park edilmesi durumunda tekrar kiralanamamasından doğacak tüm zararlardan KULLANICI sorumlu olur. Bu durumda PALM’ın her türlü zararına ek olarak kullanıcı PALM’a aracın kiralanamadığı her 24 saat için 50,00-TL cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder. KULLANICI, burada gösterilen cezai şart bedelinin paket bakiyesinden düşülebileceğini ayrıca bildirdiği kredi kartı bilgileri kullanılarak tahsil edilebileceğini, talep ve dava edilebileceğini kabul ve taahhüt eder.

Bununla birlikte, KULLANICI’nın aracın trafik kurallarına aykırı park edilmesi gibi mevzuata aykırı davranışı nedeniyle doğacak cezai ve idari yaptırımlardan KULLANICI tek başına sorumlu olacaktır.

 • Aracın Şarj Durumu:
 • Genel Olarak: Aracın şarj seviyesi PALM mobil uygulaması üzerinden takip edilebilir. Araçtaki şarj seviyesini kontrol etmek ve gidilecek mesafe için yeterli olduğunun tespit ve tayini KULLANICI’nın sorumluluğundadır.

KULLANICI;

 • Aracın şarj seviyesinin kullanımla azalacağını ve buna bağlı olarak aracın hızının ve operasyonel kabiliyetlerinin azalacağını,
 • Şarj seviyesi kaybı oranının kullanıma, yol ve hava koşullarına göre değişebileceğini,
 • KULLANICI hedef noktasına ulaşmamış olsa da, aracın, şarj gücünün %20 seviyesine gelmesiyle çalışmaz hale geleceğini,
 • PALM tarafından bu hususlarda KULLANICI’ya garanti verilmediğini ve bu nedenle PALM’dan herhangi bir nam altında herhangi bir talepte bulunamayacağını bildiğini kabul ve taahhüt eder.
 • KULLANICI, PALM aracını kullanırken; çevreye, 3.kişilere ve diğer canlılara saygılı olacağını, aracın işletimiyle ilgili hususlarda (sürüş kuralları, park kuralları vb.) bu sözleşmede ve yerel mevzuatta düzenlenen kuralları izleyeceğini ve bağlı kalacağını kabul ve taahhüt eder.
 • Ücretlendirme:
 • Kart Bilgilerinin Sisteme Girilmesi: KULLANICI, geçerli bir kart numarası ve talep edilecek ilgili kart bilgilerini, ödeme hizmeti altyapısını sağlayan iyzico Ödeme Hizmetleri AŞ. (Bundan böyle “iyzico” olarak anılacaktır) tarafından sağlanan sisteme girer. İşbu sözleşmeyi imzalamakla veya elektronik ortamda kabul etmekle, iyzico’nun kullanım bedellerini bu bilgileri kullanarak toplamakla yetkilendirildiğini kabul eder. KULLANICI’nın kart bilgileri PALM tarafından saklanmaz, kredi kartı bilgilerinin herhangi bir surette izinsiz kullanımı nedeniyle PALM’ın sorumluluğu yoktur. Ödeme alt yapısı iyzico tarafından sağlanmaktadır. KULLANICI, kişisel bilgilerinin, hizmete ilişkin bilgilerin ve ödeme bilgilerinin iyzico’ya aktarılması ve iyzico tarafından kişisel verilerinin iyzico gizlilik politikasına göre işlenmesi ve saklanmasını kabul ve taahhüt eder.
 • Kullanım Bedeli: KULLANICI, PALM mobil uygulaması üzerinden sunulan paketlerden kullanımına uygun olanı iyzico sistemini kullanarak kredi kartı ile satın alır. Bu madde hükmüne göre kullanım ücretleri kullanıcının paket bakiyesinden düşülür.

PALM’ın mobil uygulamasında yer alan sisteme, kullanım öncesi araçta yer alan barkod okutulur. Barkodun KULLANICI tarafından mobil uygulamadaki sisteme okutulmasının ardından 2-TL üzerinden ücretlendirme başlar. Ücretlendirme, dakika başına mobil uygulama üzerinde daha önceden belirtilen fiyat kadar artacaktır.Ücretler; kullanım esnasında bulunduğunuz  konuma ve kullanacağınız araç modeline  bağlı olarak değişiklik gösterebilecek olup,  kullanıcının ödeyecek olduğu ücret, kullanmaya başlamadan önce mobil uygulama içerisinde araç bilgileri bölümünde görüntülenecektir. PALM, kullanım bedelini her zaman tek taraflı olarak değiştirme yetkisini haizdir. Mobil uygulama üzerinde ilan olunan veya PALM tarafından uygun görülen iletişim araçlarıyla KULLANICI’ya yapılan değişiklik bildirimleri Taraflar bakımından bağlayıcıdır. 

KULLANICI, paket bakiyesi bitene kadar aracı kullanabilir. Ancak, bakiyenin bitmesi akabinde PALM mobil uygulaması sistemi durumu algılar ve PALM aracı otomatik olarak kilitlenir. PALM aracının bu durumda kilitlenmesi gaz fonksiyonunun çalışmaz hale gelmesi anlamına gelir.

 • Kullanıcının aracı kilitlememesi hali: KULLANICI, yolculuk tamamlandıktan sonra aracı kilitlemekle mükelleftir. Bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde kullanım bedeli, satın aldığı paket üzerinden işlemeye devam eder.

KULLANICI, aracı kilitlemeyi unutması halinde, aracın 3. kişiler tarafından bilgisi dışında kullanıldığını ileri sürerek hak iddia edemez.

KULLANICI’NIN, uygulamadan yahut telefondan kaynaklanan bir nedenle PALM aracını iade edememesi hali bu kuralın istisnasıdır. Bu istisnanın uygulama alanı bulabilmesi için KULLANICI’NIN durumu derhal PALM’a bildirmesi, durumun PALM tarafından onaylanması ve aracın PALM tarafından hasarsız olarak kontrol edilerek teslim alınmış olması gerekmektedir.

CEZALAR
 Hasarlı araç, kayıp araç , yanlış park gibi kullanıcı kaynaklı hataların durumunda , Palm kullanıcıdan ceza tahsil edebilir.

Kullanıcı kaynaklı hasarlarda hasar bedeli kullanıcıdan temin edilir.

Palm’ın kurallara uygun park edilmemesi ; 20 TL

Yolculuk sonunda Palm aracının fotoğrafının uygun şekilde çekilmemesi : 50 TL

Palm’ın kamu erişimine kapalı bir bölgeye veya özel bir mülke park edilmesi; 50 TL
Palm’ın izin verilen alan dışına bırakılması; 50 TL

Kayıp scooter bedeli 5000 TL

 

 • Gecikme Faizi: KULLANICI’nın işbu Sözleşme’den doğan borçlarını zamanında ifa etmemesi veya bildirmiş olduğu kredi kartından ödeme alınamaması durumunda, geciken her ay için %5 gecikme faizi uygulanır.
 • KULLANICI’nın akıllı cep telefonunun çalınması yahut kaybedilmesi halinde PALM’a bildirimde bulunularak sistemdeki bilgilerin silinmesi talebi oluşturulmalıdır. Aksi takdirde, üçüncü kişiler tarafından uygulama kullanılırsa bu durumdan PALM sorumlu tutulamaz.
 1. PALM Kullanıcılık Şartları:
 • Yaş Sınırı: Reşit olmayanlar PALM Kullanıcısı olamaz. Veli/vasi onayı ile PALM kullanıcılığı mümkün değildir. Kimlik bilgilerini yanlış doldurarak sisteme kaydolanlar hakkında 7. Madde hükmü uygulama alanı bulacaktır.
 • Kullanıcı Nitelikleri: PALM kullanıcısı, İşbu Sözleşme’yi imzalamasıyla birlikte PALM aracının kullanma şeklini ve temel trafik kurallarını bildiğini, fiziksel özellikleri itibariyle aracı kullanabileceğini ve 18 yaşından büyük olduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder. Araçların kullanım kılavuzu, PALM mobil uygulaması üzerinde ayrıntılı olarak kullanıcılara sunulacaktır.
 • Kask ve Koruyucu Giysi Kullanımı: PALM, uygun boyutlarda koruyucu kask ve koruyucu giysi kullanılmasını tavsiye eder. PALM, herhangi bir kask ve koruyucu giysi markasının kalite ve güvenlik özelliklerini tavsiye etmez. Ürünün tercihinde risk KULLANICI’ya aittir. KULLANICI, koruyucu giysi gerekliliği hususunda yerel trafik yasalarını izleyeceğini ve yasalara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder.
 1. Genel Kurallar:
 • Kullanıcı ile İletişim: KULLANICI, işin gereği olarak PALM’dan bilgilendirme mesajı (SMS) ve e-mail almayı kabul eder.
 • KULLANICI’nın Özenle Kullanım Borcu: KULLANICI, PALM aracını azami özenle kullanmakla mükelleftir. KULLANICI, aracı teslim aldığı şekilde PALM’a iade eder. KULLANICI, Palm Teknoloji İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’nin mamelekindeki araçların herhangi bir parçasını sökmemeyi, ona zarar vermemeyi, araç üzerinde yer alan herhangi bir etiket ve yazıyı tahrip etmemeyi kabul ve taahhüt eder.

Bu kurala aykırı hareketi sonucu doğacak tüm zararlardan tek başına sorumlu olur. Bununla birlikte, aykırı hareketin tespiti halinde KULLANICI ile PALM arasındaki sözleşme PALM tarafından tek taraflı olarak feshedilir. KULLANICI bir daha PALM mobil uygulaması kullanıcısı olamaz. Buna karşın, kullanımdan kaynaklanan olağan yıpranmalardan KULLANICI sorumlu olmayacaktır.

 • Ticari Faaliyette Kullanma Yasağı: PALM’ın açık yazılı izni olmaksızın aracın herhangi bir ticari amaç için kullanılması yasaktır.
 • PALM’ın Kullanım Hakkı Devredilemez: KULLANICI kendisine tahsis edilen PALM aracını 3.şahıslara kullandıramaz. Aksinin tespiti halinde Sözleşme’nin 7. Maddesi uygulama alanı bulur. Bu durumda meydana gelebilecek her türlü zarardan KULLANICI 3.kişi ile birlikte müteselsilen sorumludur.
 • KULLANICI, PALM aracını suç sayılabilecek şekilde, gayri kanuni işlerde, alkol veya uyuşturucu madde etkisi altında kullanamaz. İşbu hükme aykırılık halinde Sözleşme’nin 7.maddesi uygulama alanı bulur. Bu durumda KULLANICI bir daha PALM kullanıcısı olamaz. Bu durumda meydana gelebilecek her türlü zarardan KULLANICI sorumludur.
 • KULLANICI’NIN Bildirim Yükümlülüğü:
 • PALM, Sözleşme’de anılan özelliklerin bulunduğunu taahhüt eder. Ancak, PALM aracının bir önceki kullanıcı tarafından hasarlı olarak teslim edildiği anlaşılırsa, KULLANICI bu durumu derhal PALM’a bildirir.

KULLANICI, aracı kullanmadan önce temel güvenlik denetimini yapmakla mükelleftir. (Tekerlekler, tüm fren ve ışıkların çalışır halde olması, yeterli akü şarjı, herhangi bir hasar belirtisi, olağandışı aşınma, diğer açık mekanik hasarlar ve bakım ihtiyacı). Kullanıma uygun olmayan aracı teslim alan KULLANICI, 5 dakika içerisinde ücretsiz olarak iade etme hakkını haizdir. Bu durumda, bir başka aracı sistemden ücretsiz olarak kiralayabilir. Yakın lokasyonda yahut kullanıma uygun başka bir aracın bulunmaması durumunda KULLANICI’dan ücret tahsili yapılamaz. Ancak, arızalı olmasına rağmen aracı kullanan ve/veya durumu bildirmeyen KULLANICI daha sonra ücret iadesi talebinde bulunamaz.

Hasarlı aracı teslim alan KULLANICI bu durumu bildirmez, yolculuk sırasında bir kaza meydana gelirse, doğacak her türlü zarardan KULLANICI tek başına sorumlu olur.

 • KULLANICI, PALM aracını kiraladığı sırada, başka bir PALM aracı ile yahut farklı bir şekilde meydana gelen kaza sonucunda oluşan kişisel yaralanma, maddi hasar ve sair durumları derhal PALM’a bildirir.

PALM yetkilileri gelene kadar aracın güvende kalması KULLANICI’nın sorumluluğundadır.

KULLANICI, bu durumda PALM’a yardımcı olacağını ve kolluk kuvveti ile yapılacak işlemlerde bizzat orada bulunacağını, kaza tutanağı tutulurken iştirak edeceğini kabul ve taahhüt eder.

KULLANICI, kendi kusuruyla meydana gelen kaza sonucunda oluşan hasar, masraf ve giderler, cezalar, yaralanma gibi maddi ve manevi kayıplardan tek başına sorumlu olduğunu ve PALM’a rücu edemeyeceğini bildiğini kabul eder.

 • Üçüncü bir şahıs tarafından PALM aracına bir zarar verilmesi yahut çalınması durumunda da KULLANICI Madde 6.6.1 hükmünde belirtilen yükümlülüklere tabidir. Aksi takdirde KULLANICI doğacak her türlü zarardan kusuru oranında sorumlu olacaktır.
 • PALM, tek kişiliktir. KULLANICI, bu kurala aykırı eylemi neticesinde gerçekleşecek tüm zararlardan sorumludur.
 • PALM’ın toplam taşıma kapasitesi azami 100 kg’dır. KULLANICI, PALM’ı kullandığı sırada kendi ağırlığı da dahil olmak üzere toplam 100 kg taşıyabilir. KULLANICI bu kurala aykırı davranışı neticesinde meydana gelen her türlü zarardan tek başına sorumlu olur. Taşınan yükün (sırt çantası, evrak çantası, bilgisayar çantası) KULLANICI’nın vücudu ile bitişik şekilde konumlandırılması gerekmektedir. Aksi halde araç çalışmaz hale gelebileceği gibi, sürüş de güvenli olmayacak, doğacak tüm zarardan KULLANICI tek başına sorumlu olacaktır.
 • Yukarıdaki sözleşme hükmü olağan yük eşyaları (sırt çantası, bilgisayar çantası, evrak çantası vb.) hakkında düzenlenmiş olup, PALM aracının yük taşımacılığı, herhangi bir vasıtayı çekme ve itme işlemi gibi ağır işlerde kullanılması yasaktır. KULLANICI, bu hükmü bildiğini kabul eder ve hükme aykırı davranışından meydana gelecek zararlardan tek başına sorumlu olur.
 • PALM aracı, hız denemesi, motor sporları ve benzeri etkinliklerle kullanılamaz. Kullanılması halinde meydana gelebilecek tüm zarardan KULLANICI tek başına sorumlu olur.
 • PALM aracı kötü hava şartları ve kötü yol koşullarında kullanılmamalıdır. Hava ve yol şartlarına göre sürüş şeklini, fren mesafesini ve benzeri unsurları ayarlamak KULLANICI’nın sorumluluğunda olup, bu kurala aykırı kullanımı neticesinde doğacak tüm zarardan tek başına sorumluluğu doğacaktır.
 • PALM, yol durumundan ve çevresel şartlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 • PALM aracının kullanımı sırasında cep telefonu, müzik çalar gibi dikkat dağıtıcı aletlerin kullanılmaması gerekmektedir. KULLANICI’nın aksi davranışından doğan zararlardan PALM sorumlu olmayacaktır.
 • KULLANICI’nın ihmali veya kasti davranışı neticesinde 3.kişilerin görebileceği maddi ve manevi zararlardan PALM doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 1. Sözleşmenin Feshi:
 • . Tarafların Talebi: Taraflar, bildirimsiz ve tek taraflı irade açıklamasıyla her zaman Sözleşme’yi feshedebilir. Sözleşmenin feshi halinde tarafların birbirinden olan alacakları bu durumdan etkilenmez.
 • KULLANICI’nın Hukuka Aykırı Davranışı: KULLANICI’nın işbu Sözleşme’ye ve Sözleşme’de yer alan talimatlara aykırı davranışının tespiti durumunda, PALM tarafından kullanıcılık kaydı derhal silinir. KULLANICI’nın bakiye borcunun bulunduğunun anlaşılması halinde kalan borçları Sözleşme’ye uygun olarak tahsil edilir.
 1. Bilgilerin Saklanması ve İspat Yükümlülüğü:

PALM sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri PALM KVK Politikası’na tabi olacak şekilde en az üç (3) yıl boyunca saklanır. İşbu Sözleşme’nin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta PALM sisteminde saklanan veriler ile kullanıcı kayıtları bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder.

 1. Fikri Mülkiyet Hakları:
  • PALM uygulamasının logo, tasarım, imge, html kodu gibi telif hakkına tabi tüm unsurları Palm Teknoloji İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’ne aittir. KULLANICI, bu unsurları ticari amaçlarla kullanamaz, çoğaltamaz, dağıtamaz, taklit edemez.
  • PALM’ın her türlü maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.
 2. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Sözleşme’nin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Çağlayan Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

 1. Tebligat Adresleri:

PALM’a yapılacak tüm tebligatlar Ulus Mah. Öztopuz Cad. No:8/9 Beşiktaş İstanbul adresine gönderilecektir.

KULLANICI, adres bilgilerini doldururken tebligat adresini sisteme girer. Sözleşme’den doğacak tüm bildirimler bu adreslere yapılır. Taraflardan birinin adres değişikliği halinde bu durumun derhal diğer tarafa bildirilmesi gerekir. Aksi takdirde, eski adrese yapılan tebligatlar usule uygun kabul edilir.

 1. Delil Sözleşmesi:

İşbu sözleşmeden doğacak tüm uyuşmazlıklarda, Palm Teknoloji İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’nin ticari defter ve kayıtları, teknik kayıtları, araç takip sistemi kayıtları, PALM mobil uygulaması sistem kayıtları, kullanım alanı kamera kayıtları, PALM sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri ve taraflar arasındaki yazılı bildirimler münhasır ve kesin delil olarak kabul edilecektir.

 1. Yürürlük:

İşbu Sözleşme taraflar arasında KULLANICI’nın, kullanıcı kayıt formunu doldurmasından itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer.

 

 

 

 

KAPAT

×

Sepet